<%@Language="VBScript"%> <% Option Explicit Dim Action Dim Name, Title, Street, Nr, Company, Zip, City, Tel, Email, URL, Comment Dim ContactBody, ContactMail Action = Request.Form("Action") If Action = "submit" Then Name = Request.Form("Name") Title = Request.Form("Title") Company = Request.Form("Company") Street = Request.Form("Street") Nr = Request.Form("Nr") Zip = Request.Form("Zip") City = Request.Form("City") Tel = Request.Form("Tel") Email = Request.Form("Email") URL = Request.Form("url") Comment = Request.Form("Comment") ContactBody = "Naam: " & Name & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Functie : " & Title & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Bedrijf : " & Company & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Straat : " & Street & " " & Nr & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Stad : " & Zip & " " & City & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Tel : " & Tel & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Email : " & Email & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "URL : " & URL & vbcrlf ContactBody = ContactBody & "Boodschap: " & Comment & vbcrlf Set ContactMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") ContactMail.To = "info@frontlink.be" if (Email = "") then ContactMail.From = "info@frontlink.be" else ContactMail.From = Email end if ContactMail.Subject = "Bericht van Devoetbeek.be" ContactMail.Body = ContactBody ContactMail.Send End If %> De voetbeek nv
 
De Voetbeek nv
Eggestraat 30/2
B-2640 Mortsel
Tel: +32 3 449 15 07
Fax: +32 3 449 30 18
info@devoetbeek.be
<% if action <> "submit" then %>
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Straat + nr:
Postcode + Stad:
Telefoon:
Email:
URL:
Boodschap:
 
<% else %>  
Uw boodschap werd verzonden, bedankt voor uw interesse. Wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.
 
 
<% end if %>